Våre filterløsninger

Hvorfor velge våre boligfilter

Våre boligfilterløsninger er siden oppstart i 2005 optimalisert hele veien med hensyn en del andre i markedet ikke tar. Et filtersett må ta hensyn til det filtersettet anlegget opprinnelig er satt opp med! Man kan ikke bare skifte ut et filter med et som har helt andre egenskaper andre uten at det får konsekvenser. Her er noen faktorer vi ser andre leverandører ikke ta særlig hensyn til.

Balansen i anlegget påvirkes lett og man må tilstrebe å holde den for å unngå undertrykk/overtrykk over tid!
Finere filter må skiftes oftere fordi tette filter hindrer luften og de tettes fortere!
Tettere tilluftsfilter kan skape MER partikler i huset ved at det bygges undertrykk som trekker uren luft når døren går opp !
Kullfilter krever lav lufthastighet (< 2m/s) for å fungere optimalt!
Tettelist på filtrene sikrer at ikke partiklene passer på utsiden av rammen!
Finere filter kan lages for anlegg der man kan kompensere med mer filterareal og bedre gjennomstrømning.

Bildene til høyre viser

i første rekke noen av våre tilpassede pakker
I andre rekke bilde med aggregat som vi benytter for enkel gjenkjennelse, “original Flexit pakke og spesiallaget kullfilter
I tredje rekke metallfilter som er mer elle mindre utgått, filterlist på rull som og spesiallaget finfilter for Airgo som kun hadde grove alternativer originalt, men som er testet og opprettholdt luftmengden.
Vi garanterer at våre filter ikke svekker ditt anlegg!
Vi8 garanterer at alle filtre er produsert på en slik måte at anleggets evne til å levere luftmengden det er prosjektert ikke er redusert med våre filter. Tilbys spesialfiltre for anlegget er det samme grunnleggende prinsipper som ligger til grunn. Ønsker du filtrering i ditt anlegg som vi ikke tilbyr per i dag så vennligst ta kontakt så vi kan se om det er noe vi kan levere uten at det foringer anleggets evner til å levere luftmengdene det skal.

Handlekurv
Skroll til toppen