Litt om kjøling via ventilasjon

Kjøling av bolig blir stadig mer relevant for oss i Norge.

Å kjøle ned boligen ved hjelp av ventilasjon alene kan ha en viss effekt i visse situasjoner, men det er viktig å forstå at ventilasjon i seg selv ikke er en aktiv kjølingsmetode. Ventilasjon handler om å utveksle luft mellom innendørs og utendørs miljøer for å opprettholde god luftkvalitet og komfort. Dette kan bidra til å redusere temperaturen litt gjennom naturlig luftstrøm og termisk oppdrift, men det kan ikke gi samme nivå av avkjøling som en dedikert kjøleenhet.

Det er en del roterende enheter på markedet som har en sommerkjølingsfunksjon som ser på temperaturverdiene på friskluften den henter opp i mot ønsket temperatur og tiluften slik at den kan stoppe rotoren for å slippe den kaldere luften inn i boligen dersom det fungerer. Noen få anlegg har også den funksjonen at om du har en kjøleenhet innomhus kan den rotere for å transportere varmen ut igjen når det er formålstjenlig. Altså vil den når ønsket temperatur er lavere en utetemperatur og innetemperatur også er lavere enn utetemperatur vil den rotere for å sende overskuddvarmen i uteluften ut igjen. Dette oppnås naturlig med en motstrømsveksler dersom du har kjøler på inne og luften der er kaldere enn uteluften.

Fordeler ved kjøling via ventilasjon:

  1. Reduserer innetemperaturen litt: Ved å bringe inn friskere luft utendørs, spesielt i de kjøligere delene av dagen eller på kvelden, kan ventilasjon bidra til å senke innetemperaturen litt, spesielt hvis det er høyere temperaturer utenfor bygningen.
  2. Bedre luftkvalitet: Ventilasjon bidrar til å fjerne forurenset luft fra inneklimaet, som overskudd av fuktighet, partikler og andre forurensninger. Dette kan bidra til å forbedre inneklimaet og gjøre det mer behagelig.
  3. Kostnadseffektivt: Ventilasjon i seg selv krever ikke like mye energi som tradisjonelle kjøleenheter, og det kan være et kostnadseffektivt alternativ for å forbedre inneklimaet på varme dager.

Ulemper ved kjøling via ventilasjon:

  1. Begrenset kjølingseffekt: Ventilasjon alene kan ikke gi den samme grad av kjøling som et dedikert kjølesystem, spesielt i områder med høy luftfuktighet eller ekstreme temperaturer.
  2. Avhengig av utendørs forhold: Effektiviteten til ventilasjonskjøling avhenger av utendørs temperatur og luftstrøm. Hvis utendørs temperaturen er høy, vil det ikke gi tilstrekkelig avkjøling.
  3. Kan ikke kontrollere innetemperaturen: Ventilasjon gir ikke en nøyaktig kontroll over innetemperaturen, og den kan ikke opprettholde en bestemt temperatur som et klimaanlegg kan.

For å oppnå mer effektiv kjøling, spesielt i områder med varmt klima, er det vanligvis nødvendig å kombinere ventilasjon med andre aktive kjølingsmetoder som klimaanlegg, kjøleaggregater eller varmepumper. Moderne klimaanlegg kan også integrere varmegjenvinning, noe som gjør dem mer energieffektive. Det beste alternativet avhenger av bygningens størrelse, budsjett, lokale klimatiske forhold og behov for temperaturkontroll. Vi anbefaler ofte luft til luft varme-/kjøleenheter i kombinasjon med gjenvinnere. Dette gir rimeligere oppvarming om vinteren og varmen fordeles gjerne godt om varmeenheten står i bruksareal, mens den ønskede temperaturen på gjenvinneren er att til soveromstemp på ca 18 grader. maks komfort for minimal kostnad ut i fra bruk av områdene i boligen. Kjølemessig er kanskje ikke optimalt da man som oftest er ute etter å kjøle ned soverommene, men med en gjenvinner som fungerer med kjølefunksjon vil man også da kunne holde temperaturen til friskluften som kommer inn nede på samme temperatur som ellers i året.

Handlekurv
Skroll til toppen