Hvordan fungerer en varmegjenvinner

Funskjonsbeskrivelse og en liten drøfting av de to mest brukte gjenvinnertypene i dagens boligventilasjonssystemer.

En varmegjenvinner for luft, også kjent som en varmeveksler eller entalpi-gjenvinner, er en enhet som brukes i ventilasjonssystemer for å utnytte varmen fra den utgående forurenset luften til å varme opp den innkommende friske luften. Dette bidrar til å redusere energiforbruket og opprettholde en stabil innetemperatur.

Her er hvordan en varmegjenvinner fungerer:

Avtrekksluft:
Den utgående forurenset luften fra bygningen trekkes inn i varmegjenvinneren. Denne luften har allerede blitt oppvarmet av varmekilder som mennesker, belysning og elektroniske apparater inne i bygningen.
Gjennom varmeveksleren: Inne i varmegjenvinneren er det et rørsystem eller plater med spesifikke materialer som er gode varmeledere, for eksempel aluminium eller plast. Den utgående varme luften passerer gjennom disse rørene eller platene.
Friskluft:
Samtidig trekkes den innkommende friske luften utenfra inn i varmegjenvinneren, men i et separat rørsystem som går parallelt med avtrekksluften.
Varmeutveksling:
Når den utgående varme luften strømmer gjennom rørene eller platene i varmegjenvinneren, overføres varmen til den innkommende friske luften gjennom materialene som skiller de to luftstrømmene. Dette fører til at den innkommende luften blir forvarmet før den går inn i bygningen.
Luftstrøm-retning:
Det er viktig å merke seg at de to luftstrømmene, både den utgående avtrekksluften og den innkommende friske luften, strømmer parallelt, men i motsatt retning. Dette betyr at varmen overføres fra den ene luften til den andre, men det er ingen blanding av luften.
Temperaturutjevning:
Et godt designet varmegjenvinningssystem kan gi effektiv varmeoverføring, noe som gjør at den innkommende friske luften kan nå temperaturer som ligner mer på den innendørs temperaturen.
Ekstraksjon av avtrekksluft:
Etter at varmen er overført til den innkommende friske luften, blir den utgående avtrekksluften sendt utendørs, nå avkjølt etter å ha gitt fra seg varmen.

Fordeler med varmegjenvinning for luft:

Energieffektivitet:
Ved å bruke varmen fra den utgående avtrekksluften til å forvarme den innkommende friske luften, kan varmegjenvinningssystemer redusere oppvarmingsbehovet og energiforbruket i bygningen.
Balansert inneklima: Ved å opprettholde en stabil temperatur bidrar varmegjenvinning til et mer behagelig og jevnt inneklima.
Redusert CO2-utslipp:
Redusert energiforbruk fører til lavere CO2-utslipp og er dermed mer miljøvennlig.
Det er viktig å merke seg at varmegjenvinningssystemer har begrensninger, spesielt når det gjelder å håndtere luftfuktighet og visse typer forurensninger. Derfor bør riktig vedlikehold og oppmerksomhet på inneklimaet være en del av implementeringen av varmegjenvinning for å sikre en effektiv og trygg ventilasjon.

Fordeler og ulemper med de to systemene motstrømsveksler og roterende varmeveksler.
Motstrømsveksler er en kryssveksler hvor lengden på veksleren er utøkt for å øke kontakttiden for hver luftenhet med overføringsmaterialet i veksleren slik at gjenvinningen blir høy nok i forhold til kravene man har. I norge er disse nå 80% varmegjenvinning. noe som ikke kan oppnås meden “kvadratisk” kryssveksler.

Motstrømsvekslere og roterende varmevekslere er to forskjellige typer varmegjenvinnere som brukes i ventilasjonssystemer for å overføre varmeenergi fra avtrekksluften til innkommende frisk tilluft. Begge har sine egne fordeler og ulemper, og valget mellom dem avhenger av spesifikke behov og forutsetninger for det aktuelle ventilasjonssystemet.

Motstrømsvekslere:

Fordeler:
-Høy varmeoverføringseffektivitet: Motstrømsvekslere har vanligvis høy varmegjenvinningseffektivitet, noe som betyr at de kan overføre en betydelig mengde varme fra avtrekksluften til innkommende frisk tilluft.
-Lite krysskontaminering: Motstrømsvekslere er designet for å minimere blanding av avtrekksluft og innkommende frisk luft, noe som reduserer risikoen for krysskontaminering av forurensninger.
-God fuktighetskontroll: I motsetning til kryssvekslere har motstrømsvekslere bedre evne til å regulere fuktighetsnivået i tilluften, noe som er gunstig for å opprettholde et komfortabelt inneklima.
-Enklere renhold dersom partikler passerer filtreringen og forurenser veksleroverflaten, noe som vil redusere dens effektivitet.
-Mindre bevegelige deler og dermed mindre driftskostnader på deler som drivreim og rotormotor.
Ulemper:
-Høyere trykkfall: Motstrømsvekslere har vanligvis et høyere trykkfall enn roterende varmevekslere, noe som kan påvirke ventilasjonssystemets energieffektivitet.
-Isingproblematikk som krever god automatikk for avriming i et anlegg med motstrømsveksler i kalde områder. isingen og avrimingen er også som regel tid hvor gjenvinneren ikke gjenvinner og det går derfor ut over gjenvinnerens effekt sett over hele driftsåret da perioder på vinteren med avrimingstap er signifikante.

Rotasjonsvarmevekslere:
Fordeler:
Lavere trykkfall:
Roterende varmevekslere har generelt et lavere trykkfall sammenlignet med motstrømsvekslere, noe som kan bidra til å redusere energiforbruket i ventilasjonssystemet.
Kompakt design: Roterende varmevekslere har ofte en mer kompakt design, noe som gjør dem ideelle for plassbesparende applikasjoner og enklere installasjon. Mindre anlegg!
Ulemper:
Krysskontaminering: Roterende varmevekslere har en viss risiko for krysskontaminering, selv om moderne design har redusert dette problemet betydelig. 1-2% avtrekksluft kommer som regel tilbake til inngående luftsstræmmen. Kan bære luktpartikler og det medfører en viss irritasjon i visse installasjoner.
Mindre effektivitet: Generelt har roterende varmevekslere noe lavere varmegjenvinningseffektivitet sammenlignet med motstrømsvekslere, men i kalde områder er dette omvendt på grunn av motstrømsvekslerens behov for å sikre seg mot tilfrysning.
Begrenset fuktighetskontroll: Roterende varmevekslere har begrenset evne til å regulere fuktighetsnivået i tilluften, spesielt i forhold til motstrømsvekslere. De fleste roterende vekslere i dag er hydrostatiske og overfører noe fukt tilbake.

I konklusjonen av valget mellom motstrømsvekslere og roterende varmevekslere avhenger det av spesifikke krav til ventilasjonssystemet, inkludert energieffektivitet, fuktighetskontrollbehov, plass og budsjett. Begge typer varmegjenvinnere kan være effektive verktøy for å opprettholde god luftkvalitet og redusere energiforbruket i bygninger, men det er viktig å vurdere deres fordeler og ulemper nøye før du tar en beslutning.

Handlekurv
Skroll til toppen