Genvex Modellskilt/Serienummer

Hvor finner jeg skiltet?

Typeskiltet er plassert på aggregatet.
– På Genvex loftmodeller er typeskiltet plassert i den ene ende.
– På Genvex skap er typeskiltet plassert på siden av aggregatet.
– På Genvex gulvmodeller er typeskiltet plassert nede på innsiden av nederste luke.

Modellbetegnelse

Første linje på typeskiltet angir hvilket Genvex anlegg det er snakk om.
Dette er et Genvex Energy 1.

Anlegget har bypass og tilslutningene til huset, er på venstre side. Det er levert med Optima 250 betjeningspanel. Og til slutt er der montert F7 (pollen) filter i anlegget.

Hva oppgis ?

ID nummeret er et unikt nummer for det enkelte anlegg.
De første 6 siffer angiver anleggets varenummer.
De neste 4 siffer angiver produksjonsdatoen, uke-år.
De siste er det unike nummeret for anlegget

Spesialprodusert?

Spesialproduserte anlegg har informasjon her:

Nettilkobling

I dette tilfellet, skal der kobles til 1 fase, 230 Volt 50 Hz. vanlig stikkontakt i Norge.
Anlegget bruker 148 Watt ved max ytelse.

Vifter

Dette anlegget har 2 vifter, som hver bruker 0,5 Ampere – 71 Watt ved max ytelse.

Forskjellen i mellom de 2 ganger 71 watt og anleggets ytelse er styringens forbruk.

Handlekurv
Skroll til toppen