Fukt og mugg

Litt info om mugg og soppsporer

Fuktighet Hvorfor er det nødvendig med ventilasjon?
De fleste materialer, f.eks. tepper, maling, sparkel, sponplater m.m. slipper ut såkalte utslipp. Disse stoffene kan være allergifremkallende og helseskadelige. Utslippene øker med høyt fuktighetsinnhold. Fuktighet i seg selv er hovedårsaken til råte og mugg.

Den farlige fuktigheten!
I dag genererer vi mye mer fuktighet i hjemmene våre enn før. Vi dusjer hver dag, vi vasker og tørker innendørs. I tillegg kommer fuktighet fra matlaging, vanning av blomster og utåndingsluft. Fuktighet er mengden vann som er bundet i luften rundt oss. De store problemene oppstår når fukt kondenserer i bygningskonstruksjonen, f.eks. i en yttervegg. I mange tilfeller gir dette råte- og muggproblemer. Med riktig type ventilasjon reduseres risikoen for disse problemene.

Hvordan skal boligen ventileres? Den fuktige, brukte og stinkende luften ventileres ut ved hjelp av avtrekkskanaler på bad, vaskerom og kjøkken. Ny friskluft slippes inn via tilluftskanaler eller veggventiler i soverom, oppholdsrom, kontorer mv.

Mugg!
Mugg vokser på et næringsholdig underlag, for eksempel tre og andre organiske materialer. Mugg trives i et fuktig miljø og rammer ofte boliger med dårlig luftventilasjon eller mangelfull fuktbeskyttelse.
Mugg vokser også på uorganiske materialer som betong hvis overflaten er tilsmusset med støv, jord eller annen skitt. Overflater som er uorganiske og rene motstår muggvekst godt, for eksempel rene fliser eller vinylplast på utsiden av huset. Muggsporer er alltid tilstede i luften over land. Om vinteren kan det være så lite som 10 sporer per kubikkmeter men om sommeren er det vanlig å ha over 10 000 sporer per kubikkmeter i uteluften. Avhengig av hvor luften finnes, dominerer ulike typer muggsporer. over åker og åker finnes for eksempel Alternaria, Cladosporium og Fusarium, mens Aspergillus og Penicillium forekommer mer i innemiljøer, på lager og noen ganger også i skogsterreng.

Mugg kan vokse ved forskjellige temperaturer avhengig av sort og underlag, men som regel rammer skadelige sopp kun boliger ved 5-10 °C. På et næringsrikt underlag kan imidlertid mugg vokse nær 0°C, for eksempel mugg på frukt i kaldt kjøleskap.

Skadelighet:
Mugg i bygninger er helsefarlig, som vist i for eksempel i den svenske Värmland-studien, en doktoravhandling av Linda Hägerhed Engman. Studien er basert på 400 värmlandske familier, blant dem deltok 198 barn med minst to ulike astmatiske eller allergiske symptomer og 202 friske barn. Den viste en klar sammenheng mellom dårlig luft og dårlig helse, blant annet tilstedeværelsen av astma og allergier korrelerte godt med tilstedeværelsen av muggen lukt og jo sterkere muggen lukt, desto større var dårlig helse.
I dag har ikke forskningen svar på hva som er skadelig med muggsoppen, men det er sannsynlig at både sporer og mykotoksiner bidrar til den dårlige helsen.
Norsk forskning har rettet oppmerksomhet mot forekomsten av muggmycel i lungene til bønder som er mer utsatt for mugg enn de fleste.

Mugg må ikke forekomme innendørs, i fundament eller i kaldloftet!l

Handlekurv
Skroll til toppen