Posefilterett

Posefilter ePM1 (NanoWave) og ePM2,5 (M5)

Filterkvalitet

 

GENERELT GJELDENDE

For Airflow er filterkvaliteten essensiell, og vi har i alle år forsøkt å levere produkter som
er egnet for den jobben de skal gjøre. 
For boligfiltersegmentet har det gjort at vi i enkelte tilfeller ikke
ønsker å levere det som var akseptert som en god løsning når aggregatene ble
lansert. Samtidig er det en risiko å levere noe som ser annerledes ut enn det
kunden forventer å se.  

Ventilasjonsfilter
blir kanskje ikke sett på som så viktig av den enkelte boligeier, men over de
neste årene vil nok filtrering på jobb, skole, hjemme, og i bilen få større fokus.
Den internasjonale trenden er at storbybeboere i trafikkerte deler av
verden  over ser nødvendigheten av ren
luft. Ikke bare hjemme, men også i bilen, hvor mange må tilbringe timer i forurenset
rushtrafikkluft, som de allerede har vært nødt til  i verden ellers i mange år allerede.  

redusert luftskifte

Dessverre virker det som om mange, selv en del filterselgere, tror at man bare kan velge finere filter så får man renere luft uten at det er andre hensyn å ta. For boligaggregatene er det spesielt viktig å ikke bare benytte
filter som fanger mer av partikkelspektret ved mekanisk filtrering  – fordi det nesten uavkortet går på
bekostning av luftmengde. Få aggeagater, selv blant de nyeste, kompenserer for
tettere filter ved å øke viftehastighet  og resultatet blir derfor et redusert luftskifte. Skal du velge et filter som fanger flere og mindre partikler er det derfor essensielt at du skifter filter oftere da de som fanger mest selvfølgelig også fylles hurtigst.

FAren for Undertrykk 

Finere filter kan gi MER støv i hjemmet!

Ved å velge speialfilter med høyere oppfangingsevne  og  høyere luftmotstand på tilluften alene skaper man undertrykk og resultatet er faktisk mer skitten luft inne. Dette skjer ved større inntak av luft gjennom andre åpninger enn den kontrollert ventilasjonskanalen og det betyr alltid mer forurensing inne.  Når vi leverer filterpakker med slike filtre gjør vi det ved å tilføre produktet ekstra filterareal som kan sikregjennomstrømningen og forsøke å opprettholde balansen.   Undertrykk er for øvrig en støvkilde vi erfarer at alt for mange sliter med i sine nye boliger. Dessverre også fordi anleggene aldri har vært regulert inn riktig av leverandør under byggeprosessen.

Våre standard filterpakker er forsøkt tilpasset en maksimalt  oppfanging uten tap av luftskifte sammenlignet med de filter anlegget ble originalt levert med. Balansen i anlegget er også forsøkt  ivaretatt ved at både tillufts og avtrekksfilter er oppgradert til de nyeste filtermedier med de beste egenskaper i forhold til tiltenkt funksjon. “Alle” våre posefilter for tilluft er oppgradert til Det Systemair betegner som premium filtre. Dette er NanoWave teknologi som vil si et bølgelagt materiale som gir mellom 60 og 70% mer filteroverflate en tradisjonelle to dimensjonale filtermedier. Det består av brennbart syntetisk materiale som kan forbrennes i norske resirkulkeringsanlegg. Noen anlegg har samme medie på avtrekket, mens noen benytter et medie med lavere filtreringsgrad slik at luftgjennomstrømningen vs utskilling ivaretar avtrekksfilterets funksjonen, som er å beskytte anleggets varmeveksler fra støvpartikler som kan legge seg på materialet og forringe dets egenskaper til å gjenvinne varme.

Ved å f.elks. gå får
speialefilter som F9  på tilluften alene
skaper man undertrykk og resultatet er faktisk mer skitten luft inne. større
inntak av luft gjennom andre åpninger enn den kontrollert ventilasjonskanalen
betyr alltid mer forurensing inne. Vi leverer slik spesial, men ikke med mindre
ekstra filterareal kan tilføres. 
Undertrykk er for øvrig en støvkilde vi erfarer at alt for mange sliter med
i sine nye boliger.

Med ISO:16890
skriver alle plutselig om oppfangingsevnen til filtrene, mens på overflaten kan
virke som om de siste års prat om energieffektivisering og lave trykkfall ikke
er så viktig lenger. Reformeringen av standarden har ikke endret noe som helst
annet enn den informasjonen produsenter og leverandører skal presenter. Så får
man håpe flest mulig  i bransjen lar  presentasjonen blir av det informative slaget

Lagerført utvalg

 

Den nye
isostandarden er ikke her fordi EN 799 fikk bransjen til å produsere dårlige
filter. Den er en forbedring av informasjon og en heving av krav, men man  kan kasserer ikke F7 filtrene på lager for å
bytte dem ut i tilsvarende med ePM1 merking. 
Faktum er at svært mange F7 filter >85% av 4uM partikler  havnet rundt ePM1 kravet på > 50%
partikler mellom 0,3 0g 1 uM. Derfor er mange av filtrene de samme, eller
tilpassede utgaver med små endringer som bedrer dem på de mindre partiklene. To
av våre “nye” produkter er slike små jsuteringer hos
medieprodusenten. Men vi fører også nå utvalgte boligfiltermodeller i
Hollingswoths Nanofiber medie. Teknologien er en foldestruktur i mediet som
skaper en langt større filterflate i det fineste filtreringslaget. Resulattet
et starttrykkfall som ikke sett blant Syntetiske posefilter før, og
lagringskapsitet som er på linje med de beste glassfibermediene.

 

Glassfiber
posefilter leverer vi for øvrig ikke til boligformål. Glassfibermaterialets
egenskaper som irritant er godt kjent og dokumentert. Vi leverer dette kun til
industriformål. Det er ikke nok for oss å vite at den ikke er skadelig. Nye
posefilter i glass klarer seg godt , men gamle tørre filterposer får brudd i
materien og det er målt store partikkelslipp fra rene filter av denne typen.
Det er for øvrig en liten prosentandel glassfibermedie i våre nye minipleat,
dog under 10%.

 

En gang på høsten
vil alle våre filter ha ISO merking og en ny liste vil bli distribuert med rene
ISO verdier på filtrene.

 

Variasjonen i
lageret skal ned og vi tilbyr derfor VELDIG gode priser på litt større mengder
uten ISO merking. Send gjerne en forespørsel på e-post

Epm1 >55% –
starttrykkfall 592x592x660 med 10 poser er til test ikke testet, 8 poser viste
123Pa, plast ramme.

Handlekurv
Skroll til toppen