Begreper innen ventilasjon

Ventilasjon:
Prosessen med å utveksle luft mellom innendørs og utendørs miljøer for å opprettholde god luftkvalitet og komfort i bygninger.
Tilluftsventilasjon:
Leverer frisk uteluft til bygningen gjennom spesielle tilluftsventiler eller ventiler.
Avtrekksventilasjon:
Fjerner forurenset luft fra innendørs områder, som kjøkken, bad og andre potensielt forurensede områder.
Balansert ventilasjon:
Et ventilasjonssystem som bruker mekaniske enheter for både tilluft og avtrekk, og som opprettholder en jevn og kontrollert luftutveksling.
Naturlig ventilasjon:
Ventilasjon som utnytter naturlige krefter, som vindtrykk og termisk oppdrift, for å sirkulere luft uten bruk av mekaniske enheter.
Varmeveksler:
En enhet som tillater utveksling av varme mellom den utgående forurenset luften og den innkommende friske luften i balanserte ventilasjonssystemer.
Avkast:
Den delen av avtrekksventilasjonssystemet som fjerner forurenset luft fra bygningen og sender den utendørs.
Tilluft:
Den delen av tilluftsventilasjonssystemet som bringer frisk uteluft inn i bygningen.
Luftfilter:
En enhet som brukes til å fjerne partikler, støv og andre forurensninger fra luften som strømmer inn i bygningen.
Luftkvalitet:
Et mål på renheten og helsemessigheten til luften som er til stede innendørs.
Friskluftsventil:
En ventil som lar frisk uteluft strømme inn i bygningen og kan justeres for å kontrollere luftstrømmen.
Vifte:
En mekanisk enhet som brukes til å sirkulere luft og drive luftstrømmen i ventilasjonssystemet.
Trykkforskjell:
Forskjellen i lufttrykk mellom innendørs og utendørs miljøer som driver luftstrømmer i ventilasjonssystemet.
Inneklima:
Den generelle tilstanden av luftkvalitet, temperatur, fuktighet og komfort innendørs.
Ventilasjonssystem:
Et system som består av ventilasjonskomponenter og -enheter som arbeider sammen for å gi luftutveksling i bygningen.
Ekstraksjon:
Prosessen med å fjerne luft fra et bestemt område, spesielt i avtrekksventilasjonssystemet.
Inntak:
Prosessen med å trekke frisk uteluft inn i bygningen, spesielt i tilluftsventilasjonssystemet.
Ventilasjonskanaler:
Rørsystemer som transporterer luft til og fra forskjellige deler av bygningen i et ventilasjonssystem.
Styringssystem/automatikk:
Intelligente enheter som overvåker, styrer og regulerer ventilasjonssystemet for å opprettholde ønsket inneklima.
Luftutvekslingsrate:
Mengden luft som utveksles mellom innendørs og utendørs miljøer i løpet av en bestemt tidsperiode, vanligvis uttrykt som volum per time (f.eks. m³/time).

Handlekurv
Skroll til toppen