Informasjon om Covid-19 og ventilasjon

Kunnskap om Covid-19 0g spredningsfare via ventilasjon!Rehva logo
 
Dette er myntet på teknisk personell innen ventilasjon og den generelt nysgjerrige. 
 
 

Salgs og leveringsbetingelser for Airflow-Filter AS

Skriv ut

Dette er de til enhver tid gyldige salgs og leveringsbetingelser for alt salg fra Airflow-Filter AS, dersom ikke annet er spesielt avtalt i forbindelse med det særskilte salget.

Ordre/bestilling

Nødvendige opplysninger for levering og fakturering, som referanser, rekvisisjonsnummer, bestillingsnummer m.m. anses som kjøpers ansvar.

 

Oppgjør

Forfall  på faktura er 20 dager etter faktureringsdato dersom annet ikke er særlig avtalt i skriftlig form ved bestilling. Etter forfall belastes en morarente på 12% årlig rente. For varmepumper gjelder egne betalingsbetingelser. Ved purring påløper et gebyr på kroner 60,-. Airflow-filter A/S forbeholder seg retten til å kreve kontant oppgjør ved dårlig kredittverdighet.

 

Levering

For standard varer er leveringstiden normalt 1-3 dager ut fra lager. Leveringstid for spesialmål avtales ved bestillling. Vi avskriver oss et hvert ansvar for eventuelle følger som måtte komme av forsinkelser i leveringen etter at varen er sendt fra lager. Korrekt og fullstendig leveringsadresse er kjøper pliktig å fremlegge, slik at forsinkelser ikke oppstår av mangler i adressespesifikasjon.

 

Garanti

Airflow-Filter A/S garanterer levering av varer som oppfyller de spesifikasjoner som gjelder for varene i henhold til ordrebekreftelsen. Denne garantien gjelder fabrikasjonsfeil, og ikke skader som følge av transport frem til mottaker.

 

Reklamasjon

Kjøper er pliktig til, ved mottak, å inspisere varen og reklamere på eventuelle feil uten ekstra opphold i tid og senest innen 8 dager etter at varen ble mottatt.

 

Retur

Varer tas kun i retur etter avtale med Airflow-Filter AS, og da også kun lagerførte varer. Dersom spesialbestilte varer leveres etter kjøper spesifikasjoner både når det gjelder filterklasse og dimensjon tas ikke denne varen i retur. Returnerte varer krediteres med 75% av fakturabeløp.

 

Pant og ansvar

Airflow-Filter A/S har salgspant i de solgte varene som sikkerhet for kravet på kjøpesummen med tillegg for renter og omkostninger, jfr, pantelovens §§ 3-14.

 

Airflow-Filter A/S fraskriver seg ethvert ansvar for mulige skader og tap som direkte eller indirekte måtte forvoldes av feil eller mangler ved levert vare, med mindre det kan påvises at selger har forvoldt grov uaktsomhet. Ansvaret vil ved enhver omstendighet være begrenset oppad til varens kostnad. Selger er ikke ansvarlig for konsekvenser som oppstår ved bruk av solgte varer.

ProdukterVåre fraktsatser

Volumvekt < 10 kg

=   110,-
 
Volumvekt 10-20 kg
=  199,-
 
Volumvekt 20-35 kg
=   299,-
 
Volumvekt > 35 kg = 625,-
 
Fremkommer i kassen!
 
 
posten bring
 

 

RTEmagicC_visa_stor.gif
RTEmagicC_RTEmagicC_card6_l_03.gif

RTEmagicC_dibs_blaa_rgb_certified.jpg