Informasjon om Covid-19 og ventilasjon

Kunnskap om Covid-19 0g spredningsfare via ventilasjon!Rehva logo
 
Dette er myntet på teknisk personell innen ventilasjon og den generelt nysgjerrige. 
 
 

Renere luft med filter i fra Airflow !

Skriv ut


Stikkord for at vi mer du skal benytte våre posefilter i din boligventilasjon er:

  • Syntetisk filtermedie og ikke glassfiberbasert filtermedie
  • Lavt trykkfall og høy utskillingsgrad fra første driftsdag (Noen filtre i markedet har dårlig utskilling inntil de fylles noe opp!)
  • Sveisede og dermed tettere poser
  • Antagelig markedets mest effektive filter sett over hele driftsperioden med tanke på filtrering
  • Testet Hos SP i Sverige. Testinstituttet mange aktører i norsk ventilasjonsbransje krever at produsenter har godkjenning fra.
  • Våre posefilter er dessuten norskproduserte og vi kan også lage spesielle utførelser på kort tid. Eksempler på dette er Filter i F9 kvalitet for de som ønsker enda bedre filtrering av inneluften. En slik tilpasning krever mer filterareal for å ikke gi høyere trykkfall og dermed slitasje på anlegg.

Hvorfor vi leverer syntetisk medie og ikke glassfiber i boligfilter

Glasfibermediet har vært brukt som filtreringsmedie i en årrekke og har to fordeler – stor lagringskapasitet for støv og lett fremstilling av filter med lavt trykkfall (motstand). Så hvorfor leverer vi syntetiske posefilter? Det er det faktisk velvalgte grunner til:

  • Vi mener støvlagringskapasiteten er underordnet hvor ren luften er i et bomiljø (NB! Vi leverer også glassfiber posefilter til mange industrianlegg).  Våre filter har selvfølgelig mer enn god nok støvlagringskapasitet for det året et boligfilter er beregnet å stå i anlegget. Årlig skift med en par tre kontroller underveis hvor man også kan rense bort de store partikelene fra filtre med f.eks støvsuger er en løsning som bør være tilfredstillende for . (Flere års drift åpner for vekst av bakterier etc og bør unngås over alt hvor fukt kan komme i filtrene). Se også punktet om utskillingsgrad nedenfor. Vi vektlegger at utskilling er filterets hovedoppgave, men ønsker selvfølgelig å oppnå dette med så lavt energiforbruk som mulig.
  • All glassfiber vil slippe partikler fra eget vev når de er tørre, det gjør ikke vårt syntetiske filtermedie og vi synes det er en selvfølge at filteret selv ikke skal avgi partikler til innemiljøet i boligen. Glassfiber er ikke påvist skadelig, men er en kjent irritant

Hvorfor er våre filter gode filter - Om lavt trykkfall, men høy utskillingsgrad


Et lavere starttrykkfall vil som oftest si lang kjøretid og bedre driftsøkonomi, men går nesten direkte på bekostning av oppfangingsgraden, og vi mener det viktigste i et bomiljø er ren luft vurdert over hele filterets livsløp. Filtrene våre klarer dette med et lavt starttrykkfall.

  • Våre filter har lavere starttrykkfall enn alle kjente konkurrenter med syntetiske boligfilter
  • Våre filter har svært høy utskillingsgrad gjennom hele levetiden Høyere snittutskilling enn alle kjente konkurrenter med syntetiske boligfilter

Hvorfor sveisede poser

Posene i et filter kan sveises, eller de kan syes. Vi hevder at sveising er tettere og dermed den beste løsningen.

Hve kjennetegner effektivitet for et boligfilter og hvor effektive er våre filter?

Denne testen  viser resultater for en helmodul (Standard teststørrelse for filter) og bekrefter at oppbygningen med filtermediet og sveisede poser gir en effektiv partikkelutskillelse på teststøvets sammensetning lik 99% og en effektivitet for partikler på 4 uM (Mikron) lik 87% allerede når filteret installeres. Blant våre konkurrenter i segmentet boligfilter kan man finne utskilling til og med under 50% på sist nevnte med nytt filter. Når filteret fylles opp bedres dette bildet for del, men vi mener at filterets evne til oppfanging bør være god helt fra dag 1, og da spesielt i boligfilter hvor en del av testens forutsetninger om driftsstid blir utopiske med tanke på anleggenes oppbygging.

Testen beskriver en driftsperiode fra oppstart til 450 pascal. For små ventilasjonsanlegg som boliganlegg er ikke dette oppnåelig. Små vifter av den typen som benyttes i slike anlegg vil ikke kunne operere effektivt ved så høy motstand i anlegget som 450 pascal. Målinger på større anlegg viser også at 250 pascal er en mer driftsøkonomisk tidspunkt å skifte filter på. Dette ser man på de anleggene som har vifter som kompenserer for motstanden og bruker mer kraft når filtrene fylles. Enklere og eldre anlegg vil rett og slett slippe igjennom mindre luft når motstanden blir høy. Dette er også resultatet i de anleggene som installeres i Norske hjem da den typen automatikk som besørger at viftene kompenserer og opprettholder mengden frsik luft etter hvert som filtrene fylles blir for kostbar til at det per i dag benyttes i et boliganlegg.  Dette gjør testresultatene fra start og opp til ca 150-200 pascal mye mer interessant for boliganlegg en den øvre delen av kurven.

Dette er grunner til at vi velger vi å levere filter som er særdeles effektive allerede fra dag 1 og i det vi anser som en mer realistisk driftsperiode en testmiljøet.

Med bakgrunn i dette påstår vi at luften for deg som skal kjøpe posefilter til ditt anlegg blir best med posefilter fra Airflow Boligventilasjon AS.

Produkter


RTEmagicC_visa_stor.gif
RTEmagicC_RTEmagicC_card6_l_03.gif

RTEmagicC_dibs_blaa_rgb_certified.jpg